Mid Wales Music Trust

Mid Wales Music Trust brings live music to mid Wales and the borders.

We work with partners including Sinfonia Cymru, Hay Music, Brecon Baroque Festival, the Fitzwilliam String Quartet, Glasbury Arts and South Powys Youth Music to support a rich landscape of concerts, workshops, music education and creative learning projects across the region.

Until August 2021 we led a wide-ranging schools programme across Powys and are delighted that from 2021/22 this is being taken forward by our partners. From September 2021 we will focus on raising funds, principally through donations from individuals, to support charities to deliver high quality performances and educational projects for the public benefit in and for Mid Wales.

Projects

Mae Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Canolbarth Cymru yn dod â cherddoriaeth fyw i ganolbarth Cymru a'r cyffiniau.

Rydym yn gweithio gyda partneriaid megis Sinfonia Cymru, Cerdd Y Gelli, Cerddoriaeth Ieuenctid De Powys a Gwyl Faroc Aberhonddu i gyflwyno cyngherddau, gweithdai a phrosiectau creadigol.

Hyd at fis Awst 2021 buom yn arwain rhaglen ysgolion eang ledled Powys ac rydym wrth ein bodd y bydd ein partneriaid yn bwrw ymlaen â hyn o 2021/22 ymlaen. O fis Medi 2021 rydym yn canolbwyntio ein gwaith ar godi arian, yn bennaf trwy roddion gan unigolion, i gefnogi elusennau i ddarparu perfformiadau o ansawdd uchel a phrosiectau addysgol er budd y cyhoedd yn y Canolbarth ac ar gyfer y Canolbarth.

Prosiectau

Arts Council of Wales Sponsored by Welsh Government Supported by The National Lottery through the Arts Council of Wales The Community Foundation in Wales Hafren Theatr Brycheiniog Wyeside Arts Centre The Gibbs Trust Llysdinam Trust Tŷ Cerdd Garfield Weston Foundation Colwinston Charitable Trust Arwain Powys County Council Europe Agricultural Fund for Rural Development Brecon Town Council

The Gwendoline & Margaret Davies Charity