Mid Wales Music Trust

Mid Wales Music Trust brings live music to mid Wales and the borders.

We present concerts, workshops and creative learning projects, and we work collaboratively with a range of partners including arts venues, schools, orchestras such as Sinfonia Cymru, and arts organisations including Arts Connection, Hay Music Trust and Brecon Baroque Festival.

Our Projects

Mae Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Canolbarth Cymru yn dod â cherddoriaeth fyw i ganolbarth Cymru a'r cyffiniau.

Rydym yn cyflwyno cyngherddau, gweithdai a phrosiectau creadigol, ac yr ydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid gan gynnwys canolfannau celfyddydau, ysgolion, cerddorfeydd megis Sinfonia Cymru, a sefydliadau celfyddydol, gan gynnwys Cyswllt Celf, Hay Music Trust and Gwyl Faroc Aberhonddu.

Ein Prosiectau

Arts Council of Wales Sponsored by Welsh Government Supported by The National Lottery through the Arts Council of Wales The Community Foundation in Wales Hafren Theatr Brycheiniog Wyeside Arts Centre The Gibbs Trust Llysdinam Trust Tŷ Cerdd Garfield Weston Foundation Colwinston Charitable Trust Arwain Powys County Council Europe Agricultural Fund for Rural Development Brecon Town Council

The Gwendoline & Margaret Davies Charity